Educatie Pudding Tarzan

Op deze pagina vindt u het lesmateriaal voor de voorstelling Pudding Tarzan. Er zijn twee opties.

We bieden een video lesbrief aan in combinatie met een de lesbrief XS. Mocht u alleen gebruik maken van deze dan hoeft u alleen te zorgen dat alle leerlingen in een ruime kring in het lokaal kunnen staan.

De uitgebreide lesbrief, lesbrief XL, bestaat uit vijf compleet uitgewerkte lessen staan, vier voor het bezoek aan het theater en de vijfde als afsluitende les na het zien van de voorstelling. U kunt de voorbereidende lessen zien als warming-up , waarin de kinderen alvast kennis maken met muziektheater en worden voorbereid op de voorstelling. De afsluitende les is de cooling-down, hierin wordt  gereflecteerd op de voorstelling. In deze lesbrief wordt in de eerste les gekeken naar de videolesbrief, waarin een kijkje achter de schermen van het theater wordt gegeven.

Als laatste willen we u alleen nog vragen de regels voor in het theater met de kinderen door te nemen. Zowel in de lesbrief XS als in de XL versie vindt u hiervoor een werkblad met regels. Dit werkblad kunt u (eventueel uitvergroot) ophangen in de klas.
Wij wensen u en de kinderen veel plezier met het kijken naar de video lesbrief en met het uitvoeren van de lessen.
 
Tot ziens in het theater!
VIDEO LESBRIEF +  Lesbrief Pudding Tarzan XS

Lesbrief Pudding Tarzan XL