Bestuur

Fred Bond – voorzitter
Imad Qaddour – penningmeester
Myra Groenink – lid

MaxTak volgt de code cultural governance en past die toe. Begin 2024 gaan we over op een raad van toezichtmodel. Deze leidt op afstand en controleert en delegeert. Ook zijn de verouderde statuten geactualiseerd.
De directie bestaat uit artistiek leider Marije Gubbels en zakelijk leider Nora Duijf. Zij functioneerden nevengeschikt met ieder een eigen takenpakket en verantwoordelijkheden die zijn vastgesteld in het bestuursreglement.

Sinds 2021 werkt MaxTak met een constante organisatie van directie plus drie medewerkers op ZZP basis: Elselien Leemhuis (publiciteit), Nynke Vermuë (educatie) en Manon Wittebol (dramaturgie).

Voor de verkoop werken we samen met Bureau Berbee & Jansen.
MaxTak houdt zich aan de code voor fair practice en volgt de CAO Theater en dans. Voor opdrachtnemers hanteerden we de CAO plus 50%. Mensen verdienen hetzelfde met dezelfde ervaring en hetzelfde werk. De salarissen blijven ruim onder de WNT-norm.

MaxTak heeft een extern vertrouwenspersoon Marjolein de Waart (vpo.mdewaart@gmail.com) en een gedragscode, die wordt gedeeld met de medewerkers. Voor klachten verwijzen we naar de klachtenregeling van het NAPK.

MaxTak erkent het belang, de meerwaarde en noodzakelijkheid van de code inclusie en diversiteit en streeft ernaar om dit tot de kern van de organisatie te maken.